Intresseanmälan för uppdrag som god man

Härmed anmäler jag mitt intresse att, efter förfrågan i varje enskilt fall, åta mig uppdrag som god man enligt 11 kap. 4§ föräldrabalken, eller förvaltare enligt 11 kap. 7§ samma balk.                 
Förnamn *

Efternamn *

Personnummer *

Titel/yrke/sysselsättning


Adress *

Postnummer *

Ort *

Telefon 1 *

Telefon 2


E-postadress