Hej!

Här kommer 88 frågor och du har en timme på dig att besvara dem. Du kan när som helst gå tillbaka och ändra ditt svar på tidigare frågor. Inga böcker eller andra hjälpmedel får användas. Provet ska göras individuellt, vid misstanke om fusk kommer resultatet inte räknas. 

Frågorna är indelade i 4 områden: Ritteknik, Sanitet, Värme och Allmänna frågor. 

När du blir lärling kommer ditt utbildningsavtal registreras i KUB, ett webbaserat system som används för att följa upp din utbildning på företaget. I KUB ska du bland annat svara på teorifrågor och de första inledande frågorna är liknande de som används i det här kunskapsprovet. Därför slipper du som svarar rätt på minst 67 frågor på kunskapsprovet de första frågorna i KUB.

Lycka till!

VVS-Branschens Yrkesnämnd
www.vvsyn.se
08-564 854 30