Välkommen till Kulturskolans elevenkät


För att komma vidare till frågorna klickar du på Till formuläret nedan. 

Vänligen markera de svar som bäst stämmer överens med vad du tycker. Du svarar på enkäten med hjälp av en skala från 1 till 4, där 1 är en sur smiley och 4 är en glad smiley. Om du fyller i en glad smiley betyder det alltså att du är nöjd med hur det är! I slutet av enkäten har du möjlighet till att skriva egna förslag eller annat du vill att vi ska veta.Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
Kulturskolan
Enhetschef Per Graneld