PÅMELDING
"Kurs i veivedlikehold av skogsbilveier"


Andelseierpris: kr 795,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier.

Ordinær pris: kr 995,- 

Gå videre ved å trykke på pilen under og fylle inn kontaktinfo.