Anmälan till Sensommarmingel 6/9

Namn:

Företag:

E-post:

Jag är medlem i

Önskan om specialkost:
Laktosfri kost
Glutenfri kost
Vegetarisk kost

Annan specialkost; vad: Ange gärna så specifikt som möjligt vad det är du inte kan äta - t ex "allergisk mot fisk".