Nu planerar vi för Västra Staden, en helt ny stadsdel mitt i centrala Nässjö. En hållbar stadsdel med smart teknik och spännande lösningar för att förenkla livet.

Vi vill veta vad du tycker är viktig för att det ska bli en stadsdel att trivas i, i ett framtida Nässjö. Hur ska det se ut, lukta, låta, kännas? Hur ska det bli en stadsdel för alla? Vad kan smart teknik hjälpa till med för att göra livet i staden bättre och mer hållbart?

Utöver de mer specifika frågorna innehåller enkäten en del där du har möjlighet att skriva in övriga idéer, tankar och synpunkter som rör Västra staden.

Genom att svara på frågorna i denna enkät är du med och bidrar med underlag för planeringen av Västra staden.