Grundkurs: Internationell mobilitet
Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm
20-21 mars 2018


Förnamn

Efternamn

Epost

Telefonnummer


Organisation

Fakturaadress

Om du önskar specialkost, fyll i nedan:


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter enligt följande villkor:

I enlighet med art. 13 och 14 i Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2016/279, lämnas härmed följande information från Deloitte AB så som Personuppgiftsansvarig till Dig så som registrerad. 

Deloitte skulle vilja samla in och behandla vissa av dina personuppgifter med anledning av marknadsföringsutskick till dig om studentevenemang. Syftet är att du ska ha möjlighet att ta del av information om event som Deloitte anordnar för studenter. De personuppgifter som Deloitte behöver behandla för detta ändamål är de ovan angivna. De som kommer att ta del av dessa uppgifter är anställda på Deloittes marknadsföringsavdelning Deloitte Clients and Industries i Sverige. 

Personuppgifterna kommer att sparas för en period om tre år. Därefter kommer de automatiskt att raderas. 

Du har under all tid rätt att återkalla detta samtycke genom att maila till sebrandcom@deloitte.se. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade, raderade, eller att begära begränsning av hur vi får använda dina uppgifter. Du har också rätt att begära och få utdrag från Deloitte om dina personuppgifter och hur vi behandlar dessa. Kontakta seprivacy@deloitte.se för detta. 

Vill du som registrerad anmäla klagomål i anledning av detta samtycke, eller i anledning av hur Deloitte Clients and Industries behandlar dina personuppgifter, ska du kontakta Datainspektionen i Sverige. 


<