Avanmälan

Elevens namn

Vilken verksamhet gäller avanmälan?


Elevens personnummer

Målsmans namn (ange alltid samma förälder till alla barn)

Telefonnummer till målsman

E-postadress till målsman

Vi vill alltid utveckla vår verksamhet och vore tacksamma om du kort beskrev varför du valt att säga upp platsen på Kulturskolan. Ditt svar visas endast för Kulturskolans personal och kommer att användas i vårt fortsatta arbete att göra Kulturskolan ännu bättre.