Skriv dagens datumVad gäller anmälan?
Observera! Om ditt ärende gäller trasiga gatlysen är det en separat felanmälan.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi veta vad din felanmälan gällerPlats för felet

Beskriv så utförligt du kan vart felet är någonstans, adress eller beskrivning. Tex: Storgatan 67 eller infarten till Planetvägen.


Felanmälan

Härmed anmäler jag följande fel:Anmälare
Lämna gärna dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig om vi har ytterligare frågor. Om du vill ha återkoppling på hur det gått i ärendet, måste du välja det och kontaktuppgifter ska finnas.

Ditt namn


E-postadress


Telefon/mobil


Jag vill ha återkoppling om denna felanmälan
Ja
Nej