Kontraktsinnehaver:

Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato [DD/MM/ÅÅÅÅ]:


Anleggsinformasjon

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Telefonnr.:

e-post:

Målernr.:

Fjernavlest måler: