1.

Bestiller
Firmanavn:


Organisasjonsnr:

Kontaktperson
Fornavn:


Etternavn:

Anleggsadresse

Adresse:


Postnummer:

Poststed:

Telefonnr.:

e-post:

Anleggsinformasjon

Målernr.:


Estimert årsforbruk

Fjernavlest måler