Bästa kund!

Intresset för att göra mer för miljön har under de senaste åren ökat kraftigt.

Kommunen har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhandahålla bra produkter och tjänster som möter dina krav.


Vi behöver nu din hjälp.


Genom att svara på några frågor om avfallshantering bidrar du till vår utveckling för nöjdare kunder. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en hållbar livsmiljö i vårt samhälle.


Resultatet av undersökningen kommer redovisas som staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.