Intresseanmälan för SFY barn 

Vi är glada att du är intresserad av vår utbildning. Här kan du fylla i en intresseanmälan, men du måste också fylla i en pappersansökan. Om du bor i annan kommun än Tyresö behöver du söka via Komvux/SFI i din hemkommun. De behöver signera sida 2 i ansökan och skicka din ansökan till oss tillsammans med ditt SFI C eller D betyg. Efter att vi har fått din pappersansökan från din hemkommun, kommer vi att kontakta dig via e-post. Det är mycket viktigt att du fyller i en korrekt e-postadress. 

Klicka på pilen längst ner till höger för att komma vidare till intresseanmälan. Du får en länk till pappersansökan efter att ha fyllt i din intresseanmälan.  


Hantering av personuppgifter 
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna göra antagning, utfärda betyg, intyg och annat. Registreringen görs utifrån ’hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna antas och genomföra dina studier och få ett betyg och/eller intyg. Vi rapporterar uppgifter om bl.a. betyg till Statistiska centralbyrån (SCB), Universitets- och högskolerådet (UHR) och till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen: info-c3l@tyreso.se

*Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§.

Miia Luomajoki
Samordnare SFX SFY
C3L Tyresö