POZVÁNKA NA ONLINE SEMINÁŘE 
A TESTOVÁNÍ KALKULÁTORU
CASIO FX 82 CEX S ČESKÝM MENU 


Na základě Vaší online registrace Vám pošleme více informací, datumy online seminářů a další materiály. 

Kontaktní adresa:

Jméno a příjmení

Vyučovaný předmět

Název školy

Ulice/číslo


Okres

Město

PSČ

E-Mail

Telefon


Pokud již používáte kalkulátor Casio, dejte nám prosím vědět název modelu. (Například: FX-82CEX)


Další informace ohledně rozvrhu online seminářů, materiálů, emulátoru atd. budou poskytovány emailem, poštou nebo telefonicky. Potvrďte prosím Váš souhlas s tím, abychom Vás mohli v budoucnu kontaktovat při poskytování dalších informací, podrobností atd. 
Ano
Ne

Děkujeme za Vaši registraci!

Ochranu Vašich osobních údajů pokládáme za naši prioritu, veškeré Vámi uvedené osobní údaje si tedy bezpečně uložíme a pokud dále neuvedete jinak, zpracujeme je výhradně pro účely Vašeho zaregistrování a realizace školení, na které jste se přihlásili.

Rádi bychom s Vámi však zůstali v kontaktu i nadále a chtěli bychom Vás tedy požádat o udělení Vašeho souhlasu s využitím poskytnutých údajů pro tyto další účely:  


Uděluji souhlas správci FAST ČR a..s. a Casio Europe GmbH (výrobce) se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení, tedy zejména pozvánek na workshopy, informací o výrobcích Casio a jiných aktivitách na uvedené kontaktní údaje e-mailem a jinými prostředky (telefon, pošta, sociální media).

Z administrativních důvodů administrátor i výrobce zpracovávají Vaše osobní údaje. Máte-li jakékoliv obavy nebo chcete, aby Vaše osobní údaje zpracovávala pouze jedna strana (Fast ČR, a.s. nebo Casio Europe GmbH) dejte nám vědět v níže uvedeném poli, kterou stranu chcete vyloučit z výše uvedeného souhlasu.


Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a kdykoliv v budoucnu jej můžete odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Ze zasílání obchodních sdělení se budete moci vždy odhlásit prostřednictvím odkazu na konci každé zprávy, kterou od nás dostanete, nebo zasláním e-mailu na níže uvedené adresy.

Další informace o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech naleznete v [Ochrana osobních údajů FAST] [Ochrana osobních údajů CASIO].