Tyck till om bostäder

Som en del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan vill vi höra dina åsikter om bostäder inom Älvdalens kommun.
Dina åsikter är särskilt viktiga för oss och vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att besvara enkäten.
Enkäten tar cirka 2 minuter att besvara.