Hej och välkommen!

Här har du möjlighet att lämna synpunkter/idéer om vilken typ av bad- och sportanläggning du vill ha.

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara.


//Fritidsnämnden