Kundundersökning - Tillåtelse att hantera information


Välkommen till kundundersökningen som genomförs av fischer group!

                                                                     
Tack för din vilja att delta i denna undersökning. Kundnöjdhet har en väldigt hög prioritet hos oss. Kundnöjdhet kan bara mätas av dig som kund. Vi vill alltid göra vårt bästa för att förbättra oss själva hela tiden. Vi är tacksamma om ni vill ge oss Er ärliga och objektiva feedback.


Undersökningen tar bara cirka 3 minuter.


Vi kommer inte att fråga efter någon personlig data i undersökningen och fischer group kommer inte att dela med sig av informationen till tredje part. Den insamlade informationen kommer att hanteras anonymt. Du kan när som helst avbryta undersökningen och ingen data blir då sparad. För mer information gällande vårt dataskydds regelverk, "klicka" på länken nedan.


Vänligen godkänn vilkoren, genom att "klicka" på ">" knappen innan ni startar undersökningen. Om ni inte vill godkänna villkoren så stäng ner detta fönster.