Välkommen!

 

Här kan du som är intresserad av att köpa tomter i Norsjö kommun anmäla dig.  

Du kommer därefter att bli kontaktat av Norsjö kommun för fortsatt dialog.


OBS - detta är en intresseanmälan. Det innebär inte att du står i tomtkö eller har förbundit dig att köpa något.


Information enligt 23-25§ personuppgiftslagen. För att kunna administrera din intresseanmälan kommer vi att lägga upp dina personuppgifter i ett register.  Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats enligt personuppgiftslagen. Du har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om dina personuppgifter behandlas i.