1. Välkommen!
Du kommer nu få några frågor gällande Betavivo, allt för att vi ska kunna förstå hur vi ska förbättra våra produkter och skapa ännu nöjdare kunder. 

Genom att svara på några korta frågor är du med i tävlingen om gratis Betavivo-produkter!


Kön:

Ålder:


Var i landet bor du?


VIlken eller vilka av våra Betavivo-produkter har du testat?
Betavivo havrehjärtan
Betavivo fiberpulver
Betavivo hjärta+3
Betavivo vikt-start
Betavivo tuggtablett

Sysselsättning:
Arbetande
Arbetslös
Pensionär
Sjukskriven
Annat: