Cieľom projektu SmartBees je nájsť riešenia na znižovanie úhynov včelstiev spôsobených klieštikom Varroa a sprievodnými vírusmi, ako aj pôsobiť proti systematickému znižovaniu rozmanitosti pôvodných európskych poddruhov včiel. V tomto prieskume sa pýtame včelárov z mnohých európskych krajín na ich názory v tejto problematike. Výsledky budú využité na zlepšenie existujúcich komunikačných metód a vytvorenie súboru informačných a výučbových materiálov pre včelárov. Výsledky taktiež pomôžu navrhnúť stratégiu ochrany a chovateľskej praxe pre tých včelárov, ktorí chcú chovať včelstvá najlepšie adaptované miestnym podmienkam.


 


Ďakujeme za účasť v tomto prieskume - SmartBees môže byť úspešný len z Vašou pomocou!