Ansökningsformulär för SFY Vård


Vi är glada att du är intresserad och vill söka till vår utbildning.
När du har fyllt i formuläret skickas det direkt till oss, det är därför mycket viktigt att du har fyllt i dina uppgifter rätt! Kontrollera dem innan du skickar in.
Du måste också fylla i en pappersansökan. Efter att vi har fått din pappersansökan via din hemkommun, kommer vi att kontakta dig per epost. 
Om du bor i annan kommun är Tyresö behöver du söka via Komvux/SFI i din hemkommun. De behöver signera sida 2 i ansökan. 

Hantering av personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU fr.o.m. den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

C3L registrerar dina personuppgifter för att kunna göra antagning, utfärda betyg, intyg och annat. Registreringen görs utifrån ’hänsyn till ett viktigt allmänt intresse’* och är nödvändig för att du ska kunna antas och genomföra dina studier och få ett betyg och/eller intyg. Vi rapporterar uppgifter om bl.a. betyg till Statistiska centralbyrån (SCB), Universitets- och högskolerådet (UHR) och till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade och att få ovidkommande eller felaktiga uppgifter strukna. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Kontakta expeditionen: info-c3l@tyreso.se

*Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap. 2§. 

Miia Luomajoki
Samordnare SFX SFY