Anmälan till prövning


Observera att det bara är elever inskrivna på Vallentuna gymnasium som kan anmäla sig till prövning.

Fyll i nedanstående uppgifter för att anmäla dig till prövning:

Namn

Klass

Telefonnummer

Kurs

Lärare som undervisat den kurs du vill pröva i


 

Behandling av personuppgifter
När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Vallentuna kommuns e-tjänster innebär det att dina uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.


Jag har tagit del av informationen om behandlingen av mina personuppgifter och samtycker till behandlingen.