1. Anmälan av ägarbyte för fastighet med vatten och avlopp och/eller sophämtning.

Anläggning/fastighet adress:

Fastighetsbeteckning


Köpedatum

Säljarens namn:

Säljarens nya adress:


Säljarens personnummer


Säljarens kontaktuppgifter epost eller telefon:


Köparens namn

Köparens personnummer:

Köparens kontaktuppgifter (epost och/eller telefonnummer)

Fastigheten ska nyttjas som:

Avläsning vattenmätare:


Avläsningsdatum: