SmartBees är ett europeiskt projekt med aktiviteter i många länder. Syftet med projektet är att finna lösningar på förlusterna av bisamhällen p.g.a. angrepp av Varroakvalster och associerade virus samt att förhindra att många inhemska europeiska biraser blir utkonkurrerade. I den här undersökningen kommer vi att fråga biodlare i ett flertal europeiska länder om deras inställning till dessa frågor. Resultaten kommer att användas till att förbättra dagens kommunikationsmetoder samt för att utveckla en verktygslåda med information och utbildningsmaterial. Resultaten kommer också att vara en hjälp vid utvecklingen av strategier för bevarande och avel för de biodlare som vill hålla bin som är väl anpassade till deras bygder.

 

Tack för din medverkan i denna undersökning – SmartBees behöver din hjälp för att lyckas!