Formålet med SmartBees-projektet er at finde løsninger, så bitab, der er forårsaget af varroamider og virus, kan undgås samt at modvirke biavlens systematiske fravalg af underarter af mange oprindelige europæiske honningbi. I dette spørgeskema spørger vi biavlerne i mange europæiske lande om deres syn på dette. Resultatet vil blive brugt til at forbedre de eksisterende kommunikationsmidler og udvikle nye redskaber med informations- og træningsmateriale. Endvidere vil resultatet hjælpe med til at udvikle strategier til bevarelse af oprindelige bier og avlsteknik for biavlere, der ønsker at hjælpe med til at bevare de bier, der er tilpasset til forholdene i deres område.