Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου απευθυνόμενο στους μελισσοκόμους

Προετοιμάζουμε μία έρευνα ανάμεσα στους μελισσοκόμους

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος SMARTBEES είναι να αναπτύξει καλύτερες μεθόδους ενημέρωσης των μελισσοκόμων αντλώντας πληροφορίες για τις ανάγκες τους. Χρειαζόμαστε επίσης να γνωρίζουμε τα κίνητρα και τους λόγους για τους οποίους οι μελισσοκόμοι επιλέγουν μία συγκεκριμένη φυλή μελισσών. Θα συνεργαστούμε στην έρευνα αυτή με τους μελισσοκόμους της Ευρώπης  για να πάρουμε τις απαντήσεις τους και τη γνώμη τους για τα δύο αυτά θέματα. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αφ’ ενός μεν για να βελτιωθούν οι μέθοδοι ενημέρωσης των μελισσοκόμων, αφ’ ετέρου δε να δημιουργηθεί μία εργαλειοθήκη που θα περιέχει σχετικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν επίσης στην ανάπτυξη στρατηγικών διατήρησης και αναπαραγωγής έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να διατηρήσουν και να αναπαράγουν μέλισσες οι οποίες είναι καλά προσαρμοσμένες στην περιοχή τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα. Το πρόγραμμα SMARTBEES βασίζεται στη βοήθειά σας για την επιτυχία του! Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη πιθανώς στα μέσα Μάιου    παρακάτω θα βρείτε μία έκδοση στη γλώσσα σας . Θα κατευθυνθείτε στην Netigate, εταιρεία με την οποίαν συνεργαζόμαστε και μας διαθέτει την υποδομή για την  πραγματοποίηση της έρευνας αυτής!

Το ερωτηματολόγιο για τους Έλληνες μελισσοκόμους μας είναι διαθέσιμο εδώ  (ενεργό από ……Μάιου)