Celem projektu  SmartBees jest znalezienie rozwiązań zapobiegających stratom rodzin pszczelich spowodowanym przez roztocza Varroa i wirusy oraz przeciwdziałanie

systematycznej wymianie wielu rodzimych podgatunków pszczół europejskich. W ankiecie

poprosimy pszczelarzy z wielu krajów europejskich o ich opinie związane z tym

problemem. Wyniki ankiety będą wykorzystane do poprawy obecnych metod komunikacji

i opracowania zestawu narzędzi oraz materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

Wyniki pomogą również w opracowaniu strategii ochrony lokalnych pszczół i metod hodowli dla

pszczelarzy, którzy chcą utrzymać pszczoły dobrze dostosowane do ich obszaru.

Dziękujemy za udział w ankiecie - SmartBees opiera swój sukces na współpracy w Państwem!