Spørreundersøkelse


I Smartbees arbeider vi for å utvikle bedre formidlingsmetoder og verktøy. Vi trenger også en bedre forståelse for hvilken motivasjon birøktere har når de velger hvilke bier de skal ha. I denne spørreundersøkelsen vil vi spørre birøktere i mange Europeiske land om deres syn på disse to temaene. Resultatene vil bli brukt til å forbedre nåværende formidlingsmetoder og utvikle en verktøykasse med informasjon og opplæringsmateriell. Resultatene vil også bidra til å utvikle bevarings- og avlsstrategier for birøkterne som ønsker å holde bier som er godt tilpasset i deres område.

Takk for at  du deltar i denne undersøkelsen – Smartbees er avhengig av din hjelp for å lykkes!