1. För att vi ska kunna hantera ärendet ber vi dig ange datum, namn och e-post. Obs alla frågor blir diarieförda allmänna handlingar!

Ange datum

Ange namn

Ange e-post


2. Område
För att vi lättare ska kunna hantera ärendet så vill vi att du anger vilket område samt verksamhetsform det gäller

Ange ort!
Älvdalen
Särna
Idre
Rot

Ange verksamhetsområde

Gäller frågan nya Älvdalskolan ange även vilket område frågan gäller!


3. Ange din fråga nedan!