ANMÄLAN till projekt Bikalendern

Hej!

Välkommen att anmäla dig till Bikalendern – ett projekt om klimatförändringens effekter för biodling.

För att delta i Bikalendern ber vi dig fylla i anmälningsformuläret via länken nedan.

Projekt Bikalendern
Det förändrade klimatet ändrar samspelet mellan bina och växterna eftersom växtsäsongen ändras. I ett nytt samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket kan DU bidra till att vi får fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Vi behöver din hjälp!
Projekt Bikalendern är ett medborgarforskningsprojekt. Det betyder att forskningsdata kommer att samlas in av frivilliga biodlare i samverkan med forskare. Eftersom vi vill att projektet ska omfatta hela landet kan inte forskarna samla in data själva. Din hjälp behövs!

Instruktioner
Det är viktigt att alla efter bästa förmåga följer de instruktioner som gäller för projektet. För att forskningsdata ska hålla god kvalitet är det viktigt att alla som deltar gör på samma sätt. Instruktionen publiceras på Bikalenderns hemsida (www.bikalendern.se) och skickas ut via separat mail efter att din anmälan registrerats.

Med vänlig hälsning,

SBR:s styrelse genom
Monica Selling, 073-8458515, och Lasse Hellander 070-2163390.

Svenska fenologinätverket genom
Kjell Bolmgren, SLU Sveriges lantbruksuniversitet, kjell.bolmgren@slu.se, 018-671261