Om du vet vilken verksamhet det gäller. Skriv in det här:
Vet ej vilken verksamhet det gäller


Är det en synpunkt, ett beröm, en idé eller ett missnöje? *
Vad vill du berätta? *

Personuppgifter

Namn


E-post


Telefon och/eller mobiltelefon


Gatuadress


PostadressI samband med att du lämnar uppgifterna ovan medger du att Norsjö kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen 1998:204 i samband med hanteringen av synpunkterna. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.