Innmelding Lillehammer Næringsforening

Lillehammer Næringsforening ble etablert 7.mai 2015, og er en videreføring av Lillehammer Næringsforum. Lillehammer Næringsforum ble etablert i 1999 som et faglig forum og møteplass for bedriftsledere i Lillehammer.

Det legges vekt på at Lillehammer Næringsforening skal være en møteplass hvor du som bedriftsleder møte kolleger og knytte nye og forhåpentligvis nyttige kontakter, men også at foreningen skal være en aktiv pådriver for næringspolitikk i Lillehammer.