Anmälan till Deloitte Alumni
Genom att skicka in uppgifterna godkänner jag att Deloitte sparar dessa så länge jag väljer att vara med i nätverket och i enlighet med Deloittes policy för personuppgifter. Jag kan när som helst meddela Deloitte att jag inte längre önskar vara med i nätverket och få mina uppgifter raderade.


Kontaktuppgifter

Förnamn

Efternamn

Ev. tidigare efternamn


E-postadress

Telefonnummer


Nuvarande arbetsplats


Nuvarande befattningTidigare roll på Deloitte (eller annat företag som nu ingår i Deloitte)

Jag arbetade på följande avdelning


Om annan, ange vilken:


Befattning:


Jag började på Deloitte år:


Jag slutade på Deloitte år:


Jag arbetade på följande ort:


Om annan, ange vilken: