Tack för att du vill vara med och hjälpa oss bli bättre!
Nedan följer några frågor om din upplevelse av vår webbplats.


Vilket är ditt helhetsintryck av vår webbplats?

Upplevde du några svårigheter att hitta det du sökte?

Om ja; beskriv gärna vad som var svårt att hitta


Är det någonting du tycker vi bör förbättra?