1. Välj den verksamhet som du vill lämna synpunkter på:
Dina synpunkter är viktiga för oss. Här kan du välja vilken del av vår verksamhet som du vill lämna synpunkter på.

Kulturhuset
Bibliotekens verksamhet
Kulturskolan
Ungdomsverksamhet
Idrott och friluft
Föreningsbidrag
Evenemang
Utställningar
Övrigt


2. Skriv in din synpunkt här:

3. Dina kontaktuppgifter
Om du vill få personlig återkoppling på din synpunkt behöver du fylla i dina kontaktuppgifter (e-post och/eller telefon) nedan. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).