Vilkår og Samtykke


Dette er en mal for spørreundersøkelse til FIT.

Du har fått tilsendt denne evaluering fordi du har brukt eller bruker feedbackinformerte-tjenester (FIT) i din oppfølging i kommunen.

Vi trenger din tilbakemelding om hvordan du opplevde informasjonen du fikk om FIT, og tilbakemeldinger på om det er et nyttig verktøy for deg.  Ved at du svarer gir du oss muligheten til å gjøre endringer der det trengs, og fortsette med det som er bra.

Undersøkelsen tar ca. 5 minutter. Dataen som samles inn vil kun bli brukt til å forbedre hvordan vi informerer om FIT og evaluere FIT som verktøy. Svarene du gir blir behandlet anonymt og kan ikke spores tilbake til deg.

Les mer om personvern her.
Les mer om vårt interkommunale samarbeid her.

Personvern og samtykke