Fotoskolan STHLM gör en enkel enkät rörande villkoren för yrkesrollen fotograf i Sverige 2017 och framåt. Resultatet av enkäten kommer sammanställas (anonym sammanställning)  för  att användas som underlag till ansökan om att få bedriva  yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf 2019 – 2021. 

Tack på förhand för svar på dessa tre frågor. Vill du så får du självklart kommentera och svara utförligare.

Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig till Mikael Cronwall, utbildningsansvarig på Fotoskolan STHLM. mikael.cronwall@folkuniversitetet.se

Sista svarsdag 1 augusti.