Denna undersökning fokuserar på att snabbt få fram vilka områden som behöver förbättras på företaget. Beroende på vad respondenten svarar så förändras undersökningens upplägg och väg. Undersökningens format gör att du snabbare kan ge medarbetare feedback och de kan snabbare se att ni lyssna på deras förbättringsförslag. Enkäten inleds med några korta bakgrundsfrågor vilket gör att varje avdelningschef kan få varsin rapport på sitt resultat och det blir lättare att ringa in eventuella problem. Sen följer frågebatteriet som startar med eNPS-frågan.