Netigate erbjuder vissa ideella föreningar och icke vinstdrivande organisationer och studenter möjligheten att använda Netigate kostnadsfritt i begränsad omfattning. Genom att fylla i anmälningsformuläret ger ni oss tillräckligt med information för att förbereda ert konto samt verifiera att ni är seriösa och följer de riktlinjer som vi kräver av er som kontoanvändare. Vi ser fram emot att hjälpa er i ert arbete!

Anmäl er via följande länk: https://www.netigate.net/gonetigate/academic/

Med vänlig hälsning,
Netigate
Netigate offers students and certain non-profit organizations a limited use of Netigate free of charge. By filling out the registration form, you provide us with sufficient information to setup your account and verify that you are serious and will approve the terms and conditions of an account. We look forward to assist you with your work!

Register on the following link: https://www.netigate.net/gonetigate/academic/

Best regards,
Netigate